SWISknipsel

Via SWIS kunnen leerkrachten op eenvoudige wijze online incidentenformulieren invullen. De gegevens worden in het dashboard samengevat en geven informatie over het gedrag van individuele leerlingen, groepen leerlingen of alle leerlingen . Met de rapporten kunnen teams schoolbrede incidentenpatronen bekijken en meer inzicht krijgen in individuele gedragspatronen.

2.1.1samenvatting incidentenrapport

Voorbeeld van een algemeen rapport

Schoolbrede gedragsincidenten

De vijf kernrapporten in SWIS bieden scholen inzicht in de context waarbinnen gedragsincidenten op school zich voordoen. Ze helpen bij het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Hoe vaak komen er gedragsincidenten voor?
  • Wat voor gedragsincidenten doen zich het vaakst voor ?
  • Waar komen de gedragsincidenten het meest voor?
  • Wanneer vinden gedragsincidenten plaats?
  • Wie zijn er betrokken bij gedragsincidenten?
Voorbeeld van een algemeen rapport

Voorbeeld van een schoolbreed incidentenrapport per plaats in de school

Leerlingendashboard

Aan de hand van verdiepende rapporten krijgen teams meer gedetailleerde informatie over incidentenpatronen van individuele leerlingen via het leerlingendashboard. Met deze informatie kan gericht worden gezocht naar wat een leerling nodig heeft om zijn gedrag te kunnen verbeteren.

Voorbeeld van een individueel incidentenrapport per probleemgedragVoorbeeld van een individueel incidentenrapport per probleemgedrag

 

Direct starten?

Vul de invullijst in en stuur deze retour naar info@swissuite.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.