Swissuite.nl maakt gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten werken en te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.

Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@swissuite.nl
SWIS
U bent hier: Home / Swis suite / Swis
SWIS

Via SWIS kunnen leerkrachten op eenvoudige wijze online incidentenformulieren invullen. De gegevens worden in het dashboard samengevat en geven informatie over het gedrag van individuele leerlingen, groepen leerlingen of alle leerlingen. Met de rapporten kunnen teams schoolbrede incidentenpatronen bekijken en meer inzicht krijgen in individuele gedragspatronen.

Voorbeeld van een algemeen rapport
Schoolbrede gedragsincidenten

De vijf kernrapporten in SWIS bieden scholen inzicht in de context waarbinnen gedragsincidenten op school zich voordoen. Ze helpen bij het beantwoorden van de volgende vragen:

Voorbeeld van een schoolbreed incidentenrapport per plaats in de school
Leerlingendashboard

Aan de hand van verdiepende rapporten krijgen teams meer gedetailleerde informatie over incidentenpatronen van individuele leerlingen via het leerlingendashboard. Met deze informatie kan gericht worden gezocht naar wat een leerling nodig heeft om zijn gedrag te kunnen verbeteren.

Voorbeeld van een individueel incidentenrapport per probleemgedrag
Direct starten?

Vul de invullijst in en stuur deze retour naar info@swissuite.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.