Swissuite.nl maakt gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten werken en te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.

Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@swissuite.nl
SWPBS
U bent hier: Home / Swis suite / Swpbs
SWPBS

SWIS Suite binnen SWPBS

School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Er worden eerst waarden vastgesteld die voor de school belangrijk zijn. Vervolgens formuleert de school gewenst gedrag dat aansluit bij deze waarden en wordt leerlingen dit gedrag aangeleerd. Steeds meer scholen in Nederland maken gebruik van SWPBS. SWIS Suite is speciaal ontwikkeld voor dataverzameling binnen SWPBS, zoals het registreren en analyseren van gedragsincidenten en dagkaarten.

Dataverzameling

Een belangrijke pijler van SWPBS is dataverzameling. SWPBS-scholen gebruiken data om:

SWPBS richt zich op álle leerlingen van de school en bestaat uit verschillende interventies, die samenhangen met de zogenaamde SWPBS-piramide:

Intensieve individuele interventies: voor circa 5% van de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de registratie van specifieke leerlingdoelen (ISIS-SWIS).

Doelgroep interventies: voor circa 10% van de leerlingen die een risico lopen op verminderde prestaties en/of gedragsproblemen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de registratie van dagkaarten (CICO-SWIS)

Effectieve interventies: voor circa 85% van de leerlingen die voldoende hebben aan een goed basisaanbod en geen extra ondersteuning behoeven. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de registratie van gedragsincidenten (SWIS);

Rol van de datamanager

De datamanager is een belangrijke speler in het PBS-team. De kwaliteit van de beslissingen die genomen wordt in het PBS-team staat of valt met de kwaliteit van de verzamelde data. Het belangrijkste is dat data relevant en acceptabel zijn voor het PBS-team en dat de data op het juiste tijdstip in het schooljaar beschikbaar zijn. Het werk van de datamanager in een PBS-school is van belang om continuïteit in het proces van schoolontwikkeling te krijgen en te komen tot effectieve, schoolbrede interventies.

Meer info? Bestel de startershandleiding of het praktijkgerichte boek over SWPBS