Swissuite.nl maakt gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten werken en te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.

Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@swissuite.nl
Sociale veiligheid
Sociale veiligheid

Scholen zijn wettelijk verplicht een sociaal veilige leeromgeving voor iedere leerling te waarborgen.
Het monitoren van de veiligheidsbeleving op school is daarbij essentieel. Met SWIS Suite verzamelen scholen op eenvoudige wijze data, waardoor ze een actueel en representatief beeld krijgen van de sociale veiligheid op school. Dit sluit goed aan bij de adviezen uit de WOT (Wet Op Toezicht) die door de onderwijsinspectie gehanteerd worden.

Gedragsincidenten registratie

Met SWIS Suite kunnen scholen gedragsincidenten registreren in primair-, voortgezet-, speciaal- en middelbaar (beroeps)onderwijs. De lijst met probleemgedragingen in SWIS Suite sluit nauw aan op de incidentdefinities van ‘de Veiligheidsmonitor’ waarin grote gedragsincidenten zijn gedefinieerd. Bovendien maakt SWIS Suite onderscheid tussen klein en groot probleemgedrag.

Aandacht voor pesten

In Nederland worden wekelijks zo’n 330.000 kinderen slachtoffer van pesten. Pesten is een belangrijk aandachtspunt in het onderwijs. Binnen SWIS Suite kunnen scholen pestgedrag volgen. Er kunnen rapporten worden opgemaakt met informatie over de frequentie, betrokkenen, tijdstip en locatie en de vermoedelijke redenen van pestgedrag. Op basis van deze informatie kunnen scholen passende interventies inzetten.

Voorbeeld van overzicht van
verschillende probleemgedragingen